• Δωμάτιο πάγου

    Δωμάτιο πάγου

    Περιγραφή προϊόντος: Για χρήστες μικρών εμπορικών μηχανών πάγου και πελάτες που μπορούν να χρησιμοποιούν πάγο σε κανονική συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν χρειάζεται να φέρουν το σύστημα ψύξης για τον χώρο αποθήκευσης πάγου τους.Για μεγάλο χώρο αποθήκευσης πάγου, χρειάζονται μονάδες ψύξης για να διατηρηθεί η εσωτερική θερμοκρασία μείον, ώστε ο πάγος να μπορεί να διατηρηθεί μέσα χωρίς να λιώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.Τα δωμάτια πάγου χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση νιφάδων πάγου, μπλοκ πάγου, σωλήνων πάγου και ούτω καθεξής.Χαρακτηριστικά: 1. Πάχος μόνωσης σανίδας ψυχρής αποθήκευσης ...